• Schenking van bedrijf – met fiscaal attest (>40euro)

Stort op BE51 9733 5135 6262 (VZW Parkili.be)
Vermeld: Gift Parkili + BTW-nr en naam van bedrijf

Dank U wel!

Uw gift komt direct ten goede aan initiatieven t.v.v. Parkinsonpatiënten in Vlaanderen. (zie ook op onze facebookpagina @Parkili)