Doel

Parkili.be wil het welzijn van parkinsonpatiënten verhogen door in te zetten op (zie ook flyer):

.beweging: Blijven bewegen is een noodzaak voor Parkinsonpatiënten.

.begripDe onwetendheid en het stigma rond de ziekte van Parkinson is heel groot.
Via activiteiten en publiciteit wil dit team het taboe rond Parkinson doorbreken.

.behandeling: Onderzoek blijft een noodzaak om tot betere behandeling en totaalzorg te komen.

Parkili.be steunt/coacht initiatieven die:

  • aanzetten tot bewegen met Parkinson (b.v. Parki’s en niet-parki’s die samen trainen voor een uitdaging of actief event),
  • aanzetten tot praten over Parkinson (b.v. door workshops, lezingen, vormingen of via media),
  • fondsen werven voor Parkinson (b.v. via bovenstaande initiatieven).

Parkili.be besteedt fondsen aan:

  • fundamenteel en toegepast onderzoek,
  • kennisverspreiding bij zorgverstrekkers en brede publiek,
  • initiatieven die parkinsonpatiënten in beweging brengen.

Klik hier om Parkili.be te steunen

Hier ziet u waar uw steun naartoe gaat